Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku@2016

 

INFORMACJA O DZIAŁANIACH PSP OD 01-01-2018 00:00:00 DO 12-10-2018 15:00:00

Straż Pożarna interweniowała 1616  razy, w tym:

POŻARY 523 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 977 ALARMY FAŁSZYWE 116

 

var el = document.getElementById( 'myEl' ); grayscale( el ); // Alternatively, pass a DOM collection // (all elements will get "grayscaled") grayscale( document.getElementsByTagName('div') ); // Even works with jQuery collections: grayscale( $('div') );