Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku@2016

KADRA

Stanowisko Dowództwo JGR Dane kontaktowe Zdjęcie
Dowódca JRG kpt. Krzysztof Aniszewski tel. (59) 842 40 01  
Z-ca dowódcy JRG kpt. PANASIEWICZ Marian tel. (59) 842 40 01  

 

Stanowisko Zmiany Służbowe
 Zmiana I Zmiana II Zmiana III
Dowódca zmiany mł.bryg. HEINTZE Robert asp. sztab. PAPROCKI Mariusz mł. bryg. Arkadiusz Woronin
Z-ca dowódcy zmiany      
  st.ogn. GONTEK Pawe ogn. WOJTAS Adam st. ogn. GUZOWSKI Tomasz
  mł.ogn. ZDUŃSKI Maciej ogn. NAJMROCKI Robert mł.kpt.SUROWIEC Krystian
  st.sekc. BĄBEL Krzysztof st.ogn. KUJAWA Dariusz  st.sekc. LIPIŃSKI Dariusz 
  mł.ogn. BUDZICH Andrzej mł.ogn. SZULGA Krystian ogn. KAWALEC Bronisław 
  mł.ogn. STACHNICZEK Arkadiusz st.sekc. SKORNY Krzysztof sekc. KOWNACKI Rafał
  ogn. CHOŁODY Paweł ogn. ARCIMOWICZ Waldemar ogn. BEDZYK Zbigniew
  st.ogn. MAŁEK Mariusz st.ogn. DANKOWSKI Roman ogn. ORZECHOWSKI Sebastian
  st.sek. PŁOSKONKA Łukasz st.sekc.PRZYBYŁA Karol sekc. KAWAŁKO  Paweł
  st.str. ŚWIONTEK-BRZEZIŃSKI Krzysztof mł.ogn. MIKOŁAJKO Grzegorz mł.ogn. ZACZEK Jakub
  sekc. BOROWIŃSKI Robert st.sekc. GINDERA Mateusz str. JAKSZUK Rafał
       
       

 

var el = document.getElementById( 'myEl' ); grayscale( el ); // Alternatively, pass a DOM collection // (all elements will get "grayscaled") grayscale( document.getElementsByTagName('div') ); // Even works with jQuery collections: grayscale( $('div') );