Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku@2016

 

Jednostka Ratowniczo Gaśnica nr 2 w Słupsku

Kontakt

Adres:     ul. Towarowa 9c, 76-200 Słupsk

Email:    

Telefon:  (59) 841 79 89

 

 

var el = document.getElementById( 'myEl' ); grayscale( el ); // Alternatively, pass a DOM collection // (all elements will get "grayscaled") grayscale( document.getElementsByTagName('div') ); // Even works with jQuery collections: grayscale( $('div') );